Lidocaína Interactuando con Fosamprenavir cálcico

Efecto.

Aumento de la concentración plasmática de lidocaína sistémica.

Recomendación.

Administrar con precaución.