AMOXICILINA / ACIDO CLAVULANICO AMSA

AMSA

Amoxicilina + ácido clavulánico. Antibiótico de amplio espectro. 200mg/28.57mg /5ml Fco. c/Polvo x 1 x 50ml. 400mg/57.14mg /5ml Fco. c/Polvo x 1 x 50ml. 125mg/31,25mg /5ml Fco. c/Polvo x 1 x 60ml. 250mg/62.5mg /5ml Fco. c/Polvo x 1 x 60ml.

Principios Activos de Amoxicilina / Acido Clavulanico Amsa

Laboratorio que produce Amoxicilina / Acido Clavulanico Amsa