ORLISTAT ELITE MEDICAL

ELITE MEDICAL

Orlistat. Coadyuvante en el control de peso. 120mg Caps. x 30.

Principios Activos de Orlistat Elite Medical

Patologías de Orlistat Elite Medical

Laboratorio que produce Orlistat Elite Medical