TIMOPTOL-XE

MSD

Timolol. Antiglaucomatoso. 0.5% Gotas x 5ml.