LUZAPREN

ALVARTIS PHARMA

Naproxeno. Analgésico. Antiinflamatorio. 500mg Tab. x 12.