SENSODYNE FRESH IMPACT

GSK

Potasio nitrato. Sodio fluoruro. Pasta dental. Pasta x 113g.