Anfotericina B Interactuando con Antifúngicos imidazólicos

Efecto.

Posible disminución del efecto terapéutico de anfotericina B.