Apixabán Interactuando con Fenobarbital

Efecto.

Posible disminución de la exposición a apixabán. Indicar con suma precaución.