Atomoxetina Interactuando con Procarbazina

Efecto.

Posible potenciación del efecto neurotóxico de atomoxetina. No indicar.