Carbamazepina Interactuando con Difenilhidantoína

Efecto.

Posible aumento del metabolismo de fenitoína (difenilhidantoína).