Etravirina Interactuando con Fosamprenavir cálcico

Efecto.

Posible aumento de la concentración sérica de fosamprenavir. No indicar.