Fosamprenavir cálcico Interactuando con Cimetidina

Efecto.

Posible disminución de la concentracion sérica de fosamprenavir.