Glimepirida Interactuando con Betabloqueantes

Efecto.

Posible alteración (aumento o disminución) del efecto hipoglucemiante de glimepirida.

Recomendación.

Administrar con precaución.