Glimepirida Interactuando con Reserpina

Efecto.

Posible alteración (aumento o disminución) del efecto hipoglucemiante de glimepirida.