PREGABALINA AMSA

AMSA

Pregabalina. Antiepiléptico. 75mg Caps. x 14. 75mg Caps. x 28. 150mg Caps. x 14. 150mg Caps. x 28.

Principios Activos de Pregabalina Amsa

Patologías de Pregabalina Amsa

Laboratorio que produce Pregabalina Amsa