PROGOFHAL

HISPANOAMERIC

Cabergolina. Inhibición supresión de lactación fisiológica. 0.5mg Caja Fco. Tab. x 2. 0.5mg Caja Fco. Tab. x 4. 0.5mg Caja Fco. Tab. x 8.

Principios Activos de Progofhal

Laboratorio que produce Progofhal