PROGOFHAL

FARM. HISPAM.

Cabergolina. Inhibición supresión de lactación fisiológica. 0.5mg Caja Fco. Tab. x 2.

Principios Activos de Progofhal

Laboratorio que produce Progofhal