SOLIAN SOLUCION

SANOFI AVENTIS

Amisulprida. Antipsicótico. 10g /100ml Fco. Sol. x 60ml + Pipeta dosif..

Principios Activos de Solian Solucion

Patologías de Solian Solucion

Laboratorio que produce Solian Solucion