ZOMEGOAL

KENDRICK

Zoledrónico ácido. Inhibidor de la resorción osteoclástica. 4mg /5ml F.Amp. x 1. 4mg /5ml F.Amp. x 4. 4mg /5ml F.Amp. x 10. 4mg /5ml F.Amp. x 20.

Principios Activos de Zomegoal

Patologías de Zomegoal

Laboratorio que produce Zomegoal